Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 22 januari 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 22 januari 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • InvestEU
  • (ev.) Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • Europeiska planeringsterminen 2019
  • Ekonomiska och monetära unionen – uppföljning av Europeiska rådets decembermöte