Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 21 maj 2019