Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 14 juni 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 14 juni 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Lägesrapport om bankunionen
  • (ev.) Direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
  • (ev.) Rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner
  • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor
    Uppföljning av G20-mötet i Fukuoka
  • Den europeiska planeringsterminen 2019 – övergripande not om de landsspecifika rekommendationernas ekonomi- och finanspolitiska aspekter
  • (ev). Rådets beslut/rekommendationer om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten
  • En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi – ekonomiska och finansiella aspekter
  • (ev.) Handlingsplan för hantering av nödlidande lån i Europa