Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 10 oktober 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 10 oktober 2019 finns följande punkter på dagordningen:

 • En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
 • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018
 • Högnivågruppen av experter på europeisk finansiell arkitektur för utveckling
 • Genomförandet av handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt
 • Penningtvättsdirektivet: Politiken gentemot ’’högrisktredjeländer’’
 • Europeiska terminen 2019 – tillvaratagna erfarenheter
 • Förberedelser inför G20- och IMF-mötena i Washington den 17–19 oktober 2019
 • Finansministrarnas koalition för klimatåtgärder
 • (ev.) Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
 • Kapitalmarknadsunionen
 • Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster