Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 8 november 2019

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 8 november 2019 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Punktskatter
  • (ev.) Överföring och utbyte av betalningsuppgifter som är relevanta för mervärdesskatt
  • (ev.) Ändringar av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag
  • (ev.) Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
  • Beskattning av den digitala ekonomin
  • 2019 års rapport från den europeiska finanspolitiska nämnden
  • Slutsatser om EU-statistik
  • Slutsatser om klimatfinansiering inför COP25
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och av IMF:s och Världsbankens årliga möten i oktober 2019 i Washington