Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

-

Kommenterad dagordning inför informellt videomöte (sysselsättning och socialpolitik) den 3 december 2020

Publicerad

Ladda ner: