Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådet för utrikes frågor den 12 juli 2021

Publicerad

Ladda ner: