Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning för rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 14 mars 2022 Diarienummer: A2022/00396

Publicerad

Kommenterad dagordning inför rådets möte om sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 14 mars 2022.

Ladda ner:

På dagordningen den 14 mars finns bland annat följande punkter:

3. Direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i
börsnoterade bolag

4. Den europeiska planeringsterminen 2022

 • Slutsatser om den årliga översikten för hållbar tillväxt och den
  gemensamma sysselsättningsrapporten för 2022
 • Gemensam sysselsättningsrapport 2022

5. Slutsatser om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om långtidsarbetslöshet

6. Bekämpning av diskriminering vid rekrytering och främjande av
mångfald i arbetslivet: verktyg och erfarenheter

7. Främjande av de äldres fulla deltagande på arbetsmarknaden

8. Övriga frågor

 • Det sociala trepartstoppmötet
 • Genomförande av EU:s handlingsplan mot rasism
 • Årsrapporten om jämställdhet
 • Meddelandet om en handlingsplan för utveckling av en social
  och solidarisk ekonomi
 • Handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala
  rättigheter – nationella mål för sysselsättning, kompetens och
  fattigdomsminskning
 • Den europeiska barngarantin
 • Arbetsprogrammen för sysselsättningskommittén och
  kommittén för socialt skydd 2022

Genväg