Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 5 april 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 5 april 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Direktiv om införande av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i unionen
  • (ev.) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Ekonomiska och finansiella aspekter av krisen i Ukraina
  • (ev.) Ekonomisk återhämtning
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s vårmöte: Europeiska unionens mandat för G20; uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)
  • (ev.) Europeisk finansiell arkitektur för utveckling
  • (ev.) Slutsatser om EU:s strategiska autonomi på det ekonomiska och finansiella området
  • (ev.) Lägesrapport om genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster