Kommenterad dagordning från Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 14 juni Diarienummer: S2022/02790

Publicerad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte den 14 juni 2022 finns följande punkter på dagordningen:

  • Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet
  • Översyn av EU:s globala hälsostrategi
  • Övriga frågor:
  1. Aktuella lagstiftningsförslag (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
  2. Genomförande av förordningen om medicintekniska produkter
  3. Genomförande av förordningen om utvärdering av medicinska metoder
  4. Ukraina: rapport om hälsoläget och det humanitära läget
  5. Nya hot (ökning av antalet fall av hepatit och smittkoppor)
  6. Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram