Internationella kvinnodagen 8 mars

Publicerad

Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar flickor och kvinnors rättigheter över hela världen. Regeringens arbete inom jämställdhetspolitiken handlar bland annat om krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, satsningar på kvinnors hälsa liksom att ta nya steg för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Nu ökar vi kvinnors frihet att bestämma över sina liv

Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar flickor och kvinnors rättigheter över hela världen. Regeringens arbete inom jämställdhetspolitiken handlar bland annat om krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, satsningar på kvinnors hälsa liksom att ta nya steg för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Artikel: Nu ökar vi kvinnors frihet att bestämma över sina liv

Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

Regeringen avser att besluta om tre uppdrag till olika myndigheter som ska bidra till utvecklingen av en god hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor. De rör bland annat en stärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård, insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor samt insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

Pressmeddelande: Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

Sverige ger 120 miljoner kronor för att stötta kvinnor och flickor i Ukraina och Moldavien

Stödet ska stärka de båda ländernas arbete med att möta kvinnors och flickors humanitära behov och främja deras möjligheter och rättigheter på både lång och kort sikt. Stödet kanaliseras via FN:s befolkningsfond UNFPA och UN Women.

Pressmeddelande: Sverige ger 120 miljoner kronor för att stötta kvinnor och flickor i Ukraina och Moldavien

EU-minister Jessika Roswall besöker Moldavien

Onsdagen den 8 mars besökte EU-minister Jessika Roswall Chisinau tillsammans med en delegation bestående av kvinnliga EU-ministrar.

Pressmeddelande: EU-minister Jessika Roswall besöker Moldavien

Mats Persson delar ut pris till lovande kvinnliga forskare

Onsdagen den 8 mars, på internationella kvinnodagen, höll utbildningsminister Mats Persson ett anförande och delade ut L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset vid en ceremoni i Stockholm.

Pressmeddelande: Mats Persson delar ut pris till lovande kvinnliga forskare