Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 16 maj 2023

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 16 maj 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC8)
  • Översyn av ramen för krishantering och insättningsgaranti
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • (ev.) Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Uppföljning av det årliga möte som G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer samt IMF höll den 10–16 april 2023