Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 9 oktober 2023 Diarienummer: S2023/02744

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 9 oktober 2023 finns följande punkter på dagordningen.

Ladda ner:

Sysselsättning och socialpolitik

  • Den europeiska planeringsterminen 2023: den nya teknikens inverkan på arbetskraften – mot en rättvis digital omställning 
  • Rådets rekommendation om utarbetande av ramvillkor för den sociala ekonomin
  • Slutsatser om psykisk hälsa och osäkra anställningar 
  • Slutsatser om socialt skydd för egenföretagare 
  • Slutsatser om åtgärder för att säkerställa likabehandling av romer när det gäller tillgång till adekvat och desegregerat boende 
  • Konsolidering och förstärkning av de europeiska systemen för socialt skydd 
  • Övriga frågor