Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård Diarienummer: S2010/9125/HS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKL har en överenskommelse träffats mellan regeringen och SKL om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och
sjukvård.

Överenskommelsen består av dels en nationell tillgänglighetssatsning som omfattar sammanlagt 1 000 000 000 kronor, dels en särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa som omfattar sammanlagt 214 000 000 kronor.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse, samt under förutsättning att riksdagen beviljar medel för respektive år.