Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad nationell testning för covid-19, 2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2020/05276

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ökad nationell testning för covid-19.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR om ökad nationell testning för covid-19.