Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 Diarienummer: S2022/04840

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för genomförande av vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023.

Ladda ner: