Pressmeddelande från Socialdepartementet

500 miljoner kronor till vaccinering mot covid-19

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023. Att regeringen nu tillför 500 miljoner kronor innebär bland annat att staten fortsatt åtar sig att betala för vaccin medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

– Pandemin är inte över även om vi lever med den i en ny fas. Vi behöver fortsätta vara vaksamma och ha en bra beredskap. Genom den här överenskommelsen fortsätter vi att ha goda möjligheter till en hög vaccinationstäckning, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Vaccinering är det viktigaste verktyget vi har mot covid-pandemin. Hittills har regionerna gett över 25 miljoner doser vaccin och kan nu fortsätta arbeta med att vaccinera de som rekommenderas vaccination på ett jämlikt sätt, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen av smittspridningen och om, när och hur snabbt nya virusvarianter kan komma att ta över spridningen. För att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död är det därför viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas. 

Vaccinationsarbetet ska fortsatt genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioritetsordning. Utifrån nuvarande kunskapsläge bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinationer mot covid-19 kommer att rekommenderas en begränsad del av befolkningen under första halvåret 2023.

Inriktningen är att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt för den del av befolkningen som rekommenderas vaccinering.

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer som har rätt att få ut ett covidbevis i syfte att underlätta resande inom EU ska kunna få det.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Utökat stöd till Folkhälsomyndighetens pandemiarbete

Regeringen tillför Folkhälsomyndighetens anslag 200 miljoner kronor för 2023 för att möjliggöra för myndigheten att fortsatt bevaka den nationella testningen, genomföra studier och undersökningar samt ge stöd till regionerna med vägledning och rekommendationer om covid-19.

Vidare utökar regeringen Folkhälsomyndighetens anslag med 40 miljoner kronor för 2023 Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor såsom att verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen.