Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Förlängning och tillägg till överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2023 Diarienummer: S2022/04840

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2023.

Ladda ner: