Dan Smith ny direktör för SIPRI

Regeringen har idag utsett Dan Smith till ny direktör för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.

Dan Smith har senast varit generalsekreterare i International Alert och har tidigare varit direktör för norska fredsforskningsinstitutet PRIO. Han är professor i freds- och konfliktforskning vid universitetet i Manchester. Dan Smith tillträder tjänsten vid SIPRI den 1 september 2015.

Om SIPRI

SIPRI är ett ledande institut för freds- och konfliktforskning. Institutet är en oberoende stiftelse som etablerades 1966 och bedriver studier och vetenskaplig forskning i frågor som rör internationell fred och konflikthantering. SIPRI ger ut ett stort antal rapporter och skrifter, bland annat SIPRI:s årsbok om rustningskontroll, nedrustning och internationell säkerhet.