Fredrik Schalin har utsetts till domare i Europeiska unionens tribunal

EU:s medlemsstaters regeringar har idag utsett rådmannen Fredrik Schalin till domare vid Europeiska unionens tribunal.

Regeringen nominerade Fredrik Schalin till tjänsten genom ett regeringsbeslut den 10 mars 2016. Medlemsstaternas regeringar utsåg idag Schalin i samförstånd.

Fredrik Schalin arbetar sedan 2009 som rådman i Södertörns tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som biträdande jurist och sedermera advokat vid Advokatfirman Öberg & Associés AB. Åren 1999 – 2006 tjänstgjorde han som rättssekreterare vid f.d. svenska domarna Hans Ragnemalms respektive Stig von Bahrs kabinett vid dåvarande EG-domstolen. Fredrik Schalin har även erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Utrikesdepartementet och som biträdande utredningssekreterare i Finansdepartementet.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst