Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Bangladesh

Publicerad

Regeringen har utsett ministerrådet Charlotta Schlyter till ambassadör i Dhaka.

Charlotta Schlyter tjänstgör i dag som biträdande chef vid ambassaden i Bangkok. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaden i New Delhi och den svenska FN-representationen i New York samt vid EU:s FN-delegation i New York.

Charlotta Schlyter tillträder sin nya befattning den 1 september i år.

Presskontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator