Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen den 28 september 2017 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. Ilan Ben-Dov, Israel

Agremang har begärts för Ilan Ben-Dov som Israels ambassadör i Sverige.  Ambassadör Ben-Dov är född 1959 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1986. Han har studerat internationella relationer vid universitet i Wien och mottagit Rothschild Foundation stipendiet. Ambassadör Ben-Dov talar hebreiska, engelska och tyska. Under de senaste åren har han innehaft bland andra följande befattningar:

 • 2011 –                                    Chef för Centraleuropeiska enheten vid utrikesministeriet
 • 2009 – 2011                           Verksam vid Västeuropeiska enheten vid utrikesministeriet
 • 2005 – 2009                           Ambassadör i Singapore
 • 2002 – 2005                           Chef för informations- och internetavdelningen vid utrikesministeriet
 • 1998 – 2002                           Biträdande myndighetschef, varav Charge d’affaires under 2 år, i Wien

H.E. Mr. Congyou GUI, Kina

Agremang har begärts för Congyou GUI som Kinas ambassadör i Sverige. Ambassadör Gui är född 1965 och har en Master i juridik. Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1994 och har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar med fokus på Ryssland och Centralasien:

 • 2015 -            Enhetschef för enheten för Europa och Centralasien vid utrikesministeriet
 • 2010 - 2015   Biträdande enhetschef för enheten för Europa och Centralasien vid utrikesministeriet
 • 2003 – 2009  Ambassadråd på Kinas ambassad i Moskva
 • 1994 – 1997                        Ambassadsekreterare på Kinas ambassad i Moskva

H.E. Mr. Mohammad Nazmul Islam, Bangladesh

Agremang har begärts för Mohammad Nazmul Islam som Bangladeshs ambassadör i Sverige. Ambassadör Mohammad Nazmul Islam är född 1967 och har studerat till civilingenjör. Han inträdde i utrikesministeriets tjänst 1995. Han har de senaste åren innehaft bland andra följande befattningar.

 • 2015 -                                     Chef för enheten för informations- och kommunikationsteknologi (ICT), utrikesministeriet
 • 2014 - 2015                            Chef för enheten för Väst- och Centralasien, utrikesministeriet
 • 2010 – 2014                           Generalkonsul, Jeddah
 • 2007 – 2010                           Ambassadråd, Peking

 

H.E. Mr. Hugo Brauwers, Belgien

Agremang har begärts för Hugo Brauwers som Belgiens ambassadör i Sverige. Ambassadör Brauwers är född 1960 och har studerat bland annat statskunskap och folkrätt. Han har arbetat i den belgiska utrikesförvaltningen sedan 1991 och under de senaste åren innehaft bland andra följande befattningar:

 • 2014 -                                     Chef för politiska, militära och strategiska frågor med ansvar för MR- och demokratifrågor vid utrikesministeriet
 • 2012 - 2014                            Rådgivare och biträdande kanslichef till vice premiär- och ekonomiminister
 • 2008 - 2012                            Generalkonsul och biträdande chef för Belgiens ständiga representation vid FN i Genève
 • 2003 – 2006                           Biträdande representant vid Belgiens ständiga representation till NATO
 • 1999 – 2003                           Rådgivare och biträdande kanslichef till vice premiär- och budgetminister

Presskontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator