Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Egypten

Publicerad

Regeringen har utsett ambassadören Jan Thesleff till ambassadör i Kairo.

Jan Thesleff är i dag ambassadör i Abu Dhabi. Han har tidigare varit Stockholmsbaserat sändebud i Tunis och Tripoli samt ambassadör i Riyadh. Han har även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Damaskus, Tokyo och Kairo, vid den svenska EU-representationen i Bryssel samt som sekonderad till EU:s sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern.

Jan Thesleff tillträder sin nya befattning den 1 september i år.

Presskontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator