Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenska institutet i Alexandria flyttar

Publicerad

Sverige har sagt upp avtalet med Egypten om Svenska institutet i Alexandria. Dialogverksamheten som sådan avvecklas inte utan avses fortsätta.

Med anledning av praktiska svårigheter, som att hyresavtalet sagts upp och begränsade reseförbindelser till Alexandria, har regeringen gjort bedömningen att verksamheten ska omlokaliseras. Avsikten är att myndigheten så snart som möjligt ska förläggas till annan ort i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Sveriges närvaro genom ambassaden i Kairo kommer inte att påverkas av beslutet. Sveriges breda engagemang i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen ligger fast och Sverige kommer fortsatt vara starkt engagerat i dialog mellan kulturer och civilisationer.

Svenska institutet i Alexandria

Svenska institutet i Alexandria är en svensk biståndsfinansierad myndighet som upprättades år 2000 i syfte att öka förståelsen mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen. Institutet behandlar i sin verksamhet frågor som är av betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom regionen, eller för förhållandet mellan länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad ömsesidig förståelse inom kulturens eller religionens område. Institutet är inte en ambassad och är inte heller ett av de kulturinriktade Medelhavsinstituten.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst