Pressmeddelande från Regeringskansliet

Beslut om medel till Statens fastighetsverk för renovering av Rosenbad

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om medgivande för den framställan som Statens fastighetsverk (SFV) har gjort om att få genomföra projektering och inledande arbeten inför en renovering av kvarteret Rosenbad.

Statens fastighetsverk genomför sedan ett flertal år renoveringar av fastigheter i södra Klara och har gjort bedömningen att kvarteret Rosenbad är nästa fastighet som behöver renoveras. Någon övergripande renovering har inte gjorts sedan början av 1980-talet. Regeringskansliets primära fokus är att renoveringen ska bidra till säkerställandet av funktionella, representativa, säkra och energieffektiva lokaler i Rosenbad.

Projektering och inledande arbeten beräknas till en kostnad av 300 miljoner kronor. Renoveringen kommer att genomföras under 2019-2021. SFV äger och förvaltar flera av de lokaler som Regeringskansliet hyr. Regeringskansliet kommer som hyresgäst att stå för kostnaderna för vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna i Rosenbad, i övrigt bekostas renoveringen av medel från SFV.

Utflyttning från Rosenbad kommer att påbörjas under hösten 2018 och inflyttning i de renoverade lokalerna ska enligt tidsplanen ske sommaren 2021. Statsministern och Statsrådsberedningen flyttar under renoveringen till Adelcrantzka huset och andra delar av kvarteret Björnen.

När renoveringen av Rosenbad är klar kommer kostnader att redovisas. Frågor om renoveringen besvaras i första hand av Statens fastighetsverk.

Presskontakt