Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fler kvinnor på internet tack vare WikiGap

Publicerad

Den globala satsningen #WikiGap har hittills generat omkring 3 000 nya eller utökade biografier om framstående kvinnor på Wikipedia. Fler än 1 600 deltagare i över 50 länder har engagerat sig i WikiGap och skrivit artiklar om kvinnor på fler än 30 språk. Nu släpps allt material för att anordna WikiGap fritt, med förhoppningen att projektet ska leva vidare även genom andra aktörer.

#WikiGap är ett initiativ där människor runt om i världen samlas för att fylla på Wikipedia med information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält. Med start den 8 mars 2018 – på internationella kvinnodagen – anordnade UD och svenska ambassader tillsammans med Wikimedia och lokala samarbetspartners parallella skrivstugor i fler än 50 länder. Den globala aktionen resulterade i omkring 3 000 nya eller utökade Wikipedia-artiklar om framstående kvinnor, på fler än 30 olika språk. Antalet sidvisningar för dessa artiklar har nu, en månad senare, överstigit två miljoner.

Nu är det dags för stafettpinnen att vandra vidare också till andra aktörer. En verktygslåda för att underlätta arrangemang av #WikiGap publiceras med creative commons-licens på kampanjsidan www.swemfa.se/wikigap.

Verktygslådan innehåller en steg-för-steg-guide för att anordna #WikiGap-events, logotyper, kommunikationsmaterial och tips till de aktörer som vill ta projektet vidare. En särskild WikiGap-film har också producerats, med syfte att skapa ökat engagemang hos människor världen över som vill bidra till att öka jämställdheten på Wikipedia. Filmen premiärvisas den 16 april, under den internationella jämställdhetskonferensen The Stockholm Forum on Gender Equality.

#WikiGap är ett led i Sveriges feministiska utrikespolitik, som grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors och flickors rättigheter, representation och tillgång till resurser. Genom att skriva nya och utöka redan existerande artiklar på Wikipedia bidrar #WikiGap till att förbättra kvinnors representation på internet.

Presskontakt

Lina Eidmark
Presskommunikatör
Telefon 08-405 57 23
Mobil 070-571 33 81
e-post till Lina Eidmark