Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Publicerad

I juni 2018 lanserade regeringen 19 uppdaterade landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. I samband med lanseringen utarbetades också en ny lärarhandledning för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor.

Lärarhandledningen riktar sig främst till gymnasielärare och visar på hur rapporterna kan användas inom flera områden i skolundervisningen. Framtagandet av handledningen är en del av Utrikesdepartementets bredare arbete för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. 

Ladda ned länken till lärarhandledning för gymnasieskolan