Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så ska de nya antagningsreglerna bli verklighet

Publicerad

Individens kompetens kommer att spela en större roll i de nya antagningsreglerna till högskolan. Regeringen ger nu Universitets- och högskolerådet (UHR) ett flertal uppdrag för att de nya bestämmelserna ska kunna genomföras.

Den 5 juli fattade regeringen beslut om nya bestämmelser för tillträde till högskolan. De nya bestämmelserna har ett tydligt fokus på kompetens och att individen ska ha det som krävs för att kunna ta till sig och slutföra en högskoleutbildning. Regeringen har också beslutat om en försöksverksamhet med ett nationellt behörighetsprov för personer som inte uppnår grundläggande behörighet genom utbildning. Syftet är att skapa fler vägar till högskolan.

- Kompetens ska värderas och tas tillvara – även erfarenheter från arbetslivet. Det är nödvändigt om vi ska möta digitaliseringen, den föränderliga arbetsmarknaden och de stora kompetensbehoven, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att de nya antagningsreglerna ska realiseras har regeringen nu beslutat om sex konkreta uppdrag till UHR.

Uppdrag till UHR med anledning av de nya antagningsreglerna

1. UHR ska ta fram en detaljerad beskrivning av de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet. Beskrivningen ska bland annat ligga till grund för det nationella behörighetsprovet.

2. UHR ska förbereda utveckling av det nya nationella behörighetsprovet för grundläggande behörighet, samt förbereda en försöksverksamhet.

3. På ämneslärarutbildningen finns stora avhopp. För att höja kraven och pröva de sökandes motivation och drivkraft redan vid antagningen får UHR i uppdrag att förbereda utvecklingen av ett särskilt antagningsprov på ämneslärarutbildning.

4. Fler behöver studera till lärare – men fler som påbörjar lärarutbildningen behöver också klara av att slutföra den. UHR ska därför utreda en modell med högre krav för särskild behörighet, för exempelvis lärarutbildningarna.

5. Olika slags meriter ska kunna ligga till grund för urvalet när de behöriga sökande är fler än vad lärosätet kan ta emot. Den som kommer in på en utbildning ska också ska ha det som krävs för att klara utbildningen. För att lärosätena ska använda lokalt beslutade urvalsgrunder i större utsträckning får UHR i uppdrag att stödja dem i detta. UHR ska också vara ett stöd för lärosätena i att utveckla andra urvalsgrunder än betyg och resultat från högskoleprovet.

6. UHR ska genomföra en försöksverksamhet med så kallade viktade högskoleprovsresultat. Att vikta resultat innebär att högskoleprovets två delar – den kvantitativa och den verbala – kan viktas olika vid urval till olika utbildningar. Syftet är att se om provet bättre kan förutspå hur studenten kommer att prestera på olika utbildningar. UHR ska också beskriva konsekvenserna av ett eventuellt införande av viktade högskoleprovsresultat.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00