Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Lindstedt blir ny Agenda 2030-ambassadör

Publicerad

Ambassadör Anna Lindstedt blir ny Agenda 2030-ambassadör och kommer att samordna Sveriges internationella arbete med att genomföra Agenda 2030 globalt.

Anna Lindstedt är för närvarande ambassadör i Peking och har tidigare varit klimatambassadör och chefsförhandlare för Sverige om den internationella klimatkonventionen. Hon tillträder sin nya tjänst i mars.

Regeringen fäster stor vikt vid genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Utrikesdepartementet ansvarar för agendans internationella genomförande som under 2019 ges särskild uppmärksamhet.

I september genomförs ett möte i FN:s generalförsamling på stats- och regeringschefsnivå för att se över genomförandet av agendan på global nivå och lägga fast inriktningen för arbetet under kommande år. Sverige har utsetts att, tillsammans med Bahamas, leda förhandlingarna om den politiska deklaration som FN:s medlemsstater ska anta. Toppmötet sker parallellt med generalsekreterarens klimattoppmöte och ett högnivåmöte om den så kallade Addis Abeba-agendan som handlar om hur nödvändiga resurser för hållbar utveckling ska mobiliseras.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst