Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2019

Publicerad

Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2019 (CMX 19) som pågår den 9–15 maj. Syftet med Natos CMX-övningar är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. I årets CMX övar Nato krishantering och kollektivt försvar. Sverige, Finland och EU har inbjudits att delta i övningen.

Sverige har deltagit i Natos CMX-övningar sedan 1997. Som militärt alliansfri partner till Nato utgår Sveriges deltagande i övningen från vår säkerhetspolitiska linje. Inom ramen för övningen kommer Sverige att samarbeta nära med Finland.

De praktiska rutinerna för dialog, samverkan och informationsutbyte mellan Sverige och Nato utvecklas kontinuerligt, bland annat på basis av erfarenheter från tidigare övningar. Att säkerställa tillförlitligheten i dessa rutiner vid ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde är ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets CMX.

Sverige deltar i övningen med tjänstemän från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet samt Sveriges delegation vid Nato. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 29 medlemsstater och i Nato-högkvarteret i Bryssel.