Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk domare vid EU-domstolen

Publicerad

Vid gårdagens regeringskonferens beslutade medlemsstaternas regeringar att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen. Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, har tidigare arbetet som såväl domare i Europeiska unionens tribunal, som generaladvokat vid EU-domstolen.

I marginalen av gårdagens möte i Coreper II hölls en regeringskonferens i syfte att utse en domare i EU-domstolen och två domare i tribunalen. Domaren i EU-domstolen är Sveriges kandidat Nils Wahl som regeringen den 21 mars 2019 nominerade till tjänsten. Nils Wahl kommer att ersätta den nu­varande svenske domaren i EU-domstolen, Carl Gustav Fernlund, som har begärt att få avgå med verkan fr.o.m. den 7 oktober 2019.

Under perioden 1994–2001 tjänstgjorde Nils Wahl som universitetslektor vid Stockholms universitet där han från år 1995 även innehade en Jean Monnet-professur i Europarätt. Han är sedan 2001 professor i europeisk integrations­rätt vid samma universitet. Under perioden 2006–2012 var Nils Wahl domare i tribunalen samt från november 2012 till februari 2019 generaladvokat vid EU-domstolen.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00