Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen prövar tillåtligheten av Preems planerade verksamhet i Lysekil

Publicerad

Efter underrättelse från Naturvårdsverket har regeringen beslutat att pröva om den verksamhet som Preem AB vill utveckla vid Preemraff Lysekil ska tillåtas eller inte. Prövningen görs på grund av de stora klimatpåverkande utsläpp som den planerade verksamheten kan antas medföra.

Riksdagen har antagit ett klimatramverk med nya klimatmål och en klimatlag. Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp

– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål. Vi måste nu vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen. Det är vårt ansvar mot oss själva och våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Under sommaren har regeringen tagit emot underrättelser från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland om att den verksamhet Preem AB söker miljötillstånd för är en sådan verksamhet som regeringen kan pröva om den kan tillåtas eller inte. Enligt miljöbalken har regeringen möjlighet att pröva tillåtligheten av sådana verksamheter som kan antas bli omfattande eller ingripande i förhållande till möjligheten att främja en hållbar utveckling, vilket inkluderar en begränsad klimatpåverkan.

– Naturvårdsverket har under sommaren lämnat en underrättelse till regeringen angående ansökan om utökad verksamhet, något som Länsstyrelsen i Västra Götalands län ställt sig bakom. Regeringen vill därför pröva om verksamheten kan tillåtas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Preemraff beviljades i november 2018 nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som beslutade om inhibition i december 2018. Det innebär att vidare åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom inte får vidtas till dess att något annat beslutas.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00