Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Snabbare stöd vid lättare psykisk ohälsa

Publicerad

Primärvården har redan i dag i uppdrag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa. Men tillgängligheten till vården är inte alltid god. Regeringen vill därför att en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser ska utredas.

– När du mår dåligt ska du snabbt kunna få hjälp, även innan det gått så långt att du behöver söka upp den specialiserade psykiatrin. Därför påbörjas nu arbetet med att ta fram nya insatser för personer med lättare psykisk ohälsa. På så sätt kan vi förebygga svårare psykisk ohälsa och sjukskrivningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Regeringen ger nu utredningen ett tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.


Syftet med uppdraget är bland annat att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Enligt Försäkringskassan är psykiatrisk diagnos den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det tar lång tid att komma tillbaka i arbete för denna grupp.

Utredaren ska även analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag för att ta hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård samt bedöma det eventuella behovet av nya utbildningsinsatser.

Det nya deluppdraget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2021.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00