Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Dialog mellan Sverige och Kambodja om mänskliga rättigheter

Publicerad

Den sjunde dialogen mellan Sverige och Kambodja om mänskliga rättigheter ägde rum den 21–23 oktober i Stockholm. Överläggningarna leddes av Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer Annika Ben David. Syftet med dialogen är att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte samt följa utvecklingen kring mänskliga rättigheter i de respektive länderna.

Dialogen utgör ett viktigt återkommande tillfälle för Sverige att rikta budskap till Kambodjas regering om den negativa utvecklingen för demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som präglat Kambodja de senaste åren.

- Sverige ser med stor oro på det krympande utrymmet för demokratin och dess röstbärare i Kambodja. Det största oppositionspartiet är upplöst sedan 2017 och det civila samhället, inklusive MR-försvarare liksom journalister, får allt svårare att verka. Den här dialogen är därför ett viktigt verktyg, inte minst som en del av regeringens demokratisatsning, säger ambassadör Annika Ben David.

Den kambodjanska delegationen leddes av vice ordförande för den kambodjanska regeringens kommitté för mänskliga rättigheter, tillika statssekreterare i justitieministeriet, Chin Malin, och inkluderade företrädare för fackdepartement under Kambodjas regering.

Samtalen berörde ett stort antal teman, bl.a. ombudsmannafunktionen, jämställdhet och kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter, rättshjälp, civilsamhällets roll, hbtq-personers mänskliga rättigheter, företagande och mänskliga rättigheter, samt Global Deal.

Delegation gjorde även ett studiebesök på Huddinge häkte för att lära om Sveriges hantering av interners åtnjutande av de mänskliga rättigheterna –med fokus på integritet, sanitet och säkerhet.

Delegationen togs emot av kabinettssekreterare Annika Söder, statssekreterare Per Olsson Fridh och utrikesrådet Elinor Hammarskjöld. Vid mötet med de två senare deltog representanter för det civila samhället och riksdagen.  

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst