Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vill att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

Publicerad

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att ta bort undantaget från kemikalieskatt som utländska säljare i vissa fall har idag. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år och föreslås börja gälla 1 oktober i höst.

- För oss är det en principiellt viktig fråga att svenska och utländska företag konkurrerar på likvärdiga villkor. Undantaget har funnits där av praktiska skäl men nu har vi tagit fram ett förslag där även utländska företag omfattas av skatten, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kemikalieskatten kommer tas ut på varor som skickas direkt till svenska konsumenter från ett annat EU-land och betalas av säljaren, förutsatt att den har en årlig försäljning av skattepliktiga varor till Sverige överstiger 100 000 kronor. Även om företagets försäljning understiger det beloppet kan kemikalieskatten behöva betalas. Det gäller i de fall produkterna förmedlas av någon annan, till exempel en hemsida som erbjuder varor från olika säljare, och de årliga förmedlingarna överstiger 100 000 konor. I de fallen blir förmedlaren skyldig att betala skatten.   

- Vi har ett ansvar att skydda människor mot farliga kemikalier. Kemikalieskatten ser till att mängden farliga ämnen i våra vardagsprylar minskar. Både miljöfrågan och marknaden är global, därför ska samma regler gälla för alla företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Vid försäljningar från länder utanför EU ska skatten betalas från första kronan i samband med att köparen betalar tull och eventuell moms.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020 och förväntas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.