Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren har den 2 april tagit emot ett delbetänkande från Utredningen om beredskapen inom hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar bland annat förslag på hur försörjningen av läkemedel och medicinteknik kan tryggas samt hur antalet vårdplatser ska kunna utökas om många skadats eller insjuknat.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Med anledningen av coronakrisen vill jag skyndsamt hantera några av förslagen som gäller läkemedelsförsörjning och medicinteknik, säger socialminister Lena Hallengren.

– Sveriges civila försvar ska återuppbyggas. Delbetänkandet som regeringen idag tar emot innehåller flera viktiga förslag och blir ett centralt underlag inför höstens beslut om framtidens totalförsvar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I augusti 2018 tillsattes en utredning om beredskapen inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden var bland annat att den förändrade hotbilden när det gäller terrorattentat samt att hälsohot i form av smittsamma sjukdomar ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdens beredskap.

Betänkandet som i dag överlämnats till regeringen fokuserar på hälso- och sjukvården i det civila försvaret. Delbetänkandet är ett underlag för regeringens arbete inför den kommande försvarspolitiska propositionen som regeringen kommer lägga i höst.

Flera av förslagen har betydelse för hanteringen av andra kriser som kan medföra utmaningar för hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar bland annat förslag på en sammanhållen funktion för samhällets försörjningsberedskap.

En slutrapport av utredningen ska lämnas till den 30 september 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.