Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Mali inleds

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Mali präglas av utbredd fattigdom, ihållande instabilitet och en komplex säkerhetssituation.

I uppdraget till Sida ligger att föreslå hur Sverige kan bidra till stärkt demokrati och jämställdhet, samt ökad respekt för rättsstatens principer och mänskliga rättigheter i Mali.

Kränkningar av och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna rapporteras regelbundet och det råder stora utmaningar på jämställdhetsområdet. Underlaget ska därför redogöra för förutsättningarna att bidra till ökad jämställdhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sida ombes även föreslå hur arbetet med miljö och hållbart nyttjande av naturresurser kan utformas, liksom stöd till ett fredligt och inkluderande samhälle, bland annat hur Sverige kan bidra till en inkluderande freds- och försoningsprocess i Mali.

FBA ska i sitt underlag lämna förslag på vad myndigheten kan uppnå inom områdena demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt ett fredligt och inkluderande samhälle.

Sida och FBA ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00