Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Särskilt sändebud mot organiserad brottslighet

Publicerad

Regeringen har sedan hösten 2014 genomfört en rad åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten, bland annat genom straffskärpningar och fler poliser, men också med viktiga brottsförebyggande insatser. Mot bakgrund av den organiserade brottslighetens förgreningar utomlands har regeringen tagit nya initiativ för förstärkt brottsbekämpning via de svenska ambassaderna och i internationella samarbeten. För att ytterligare förstärka detta arbete aviserades i utrikesdeklarationen 2020 att en ambassadör som ges i uppdrag att samordna UD:s arbete mot organiserad brottslighet och stötta svenska brottsbekämpande myndigheter skulle tillsättas. Därför har nu ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet, Håkan Jevrell, utsetts.

Håkan Jevrell tjänstgör för närvarande som chef för Business Swedens kontor i Taipei. Han har tidigare varit ambassadör i Singapore, statssekreterare i Försvarsdepartementet och politisk sakkunnig i Statsrådsberedningen. Han har även tjänstgjort som åklagare och på advokatfirma.


Håkan Jevrell tillträder sin nya befattning den 1 september i år.