Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD häver avrådan från resor till Finland och Slovakien

Publicerad

UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien. Beslutet träder i kraft idag.

I bedömningen till beslutet har de lättnader i restriktioner som genomförts för svenska resenärer vägts in.

Finland har ändrat landets gränsvärden för smittspridning, vilket medför att resenärer från Sverige för närvarande tillåts inresa. Vid resor till Slovakien omfattas svenska resenärer inte längre av krav på karantän och covid-19-test.

UD har den senaste tiden hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flera länder i Europa. Detta innebär inte att situationen är som vanligt igen. Lokala bestämmelser, restriktioner och krav på karantän som påverkar svenska resenärer, kan återinföras med kort framförhållning om situationen förändras.

Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt inför en resa, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

Ta del av ambassadernas reseinformation på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.

Dagens beslut

1. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst