Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ledamöter och sekreterare till kommittén En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (UD 2021:01)

Publicerad

Regeringen bemyndigade den 10 juni 2021 chefen för Utrikesdepartementet, statsrådet Ann Linde att ge en kommitté med högst tre ledamöter i uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Med stöd av detta bemyndigande förordnandes den 19 juli 2021 följande personer att ingå i kommittén:

Helena Jäderblom, justitieråd                                       ordförande

Pål Wrange, professor                                                    ledamot

Ulrika Cronenberg Mossberg, civilekonom                 ledamot

 

Som sekreterare i kommittén anställs justitiesekreterare Esin Tubluk samt som biträdande sekreterare ambassadör Barbro Elm.