Hoppa till huvudinnehåll

Nya lagar och förordningar träder i kraft vid halvårsskiftet 2022

Publicerad

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. I dag publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

  • Etableringsjobb – en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.
  • En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen.           
  • Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar.
  • Miljöstyrningen skärps i bonus-malus-systemet.
  • Hållbarhetsmål införs för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet.
  • Fjärrkyle- och fjärrvärmekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.
  • Bostadstillägget höjs för pensionärer.
  • Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader.
  • Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister.
  • Mer tid till lärande genom att extra studietid och utökad lovskola införs.

Skriften Viktigare lagar och förordningar ges ut varje hel- och halvår.

Informationsmaterial: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022

Laddar...