Andreas Carlson har tagit emot regeringsuppdrag om A-traktorer

Publicerad

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har i dag tagit emot Transportstyrelsens redovisning av uppdraget att se över regelverket för A-traktorer.

– Det har den senaste tiden varit flera mycket tragiska olyckor med A-traktorer inblandade. Transportstyrelsen har föreslagit en rad regeländringar som jag bedömer som mycket intressanta. Jag avser att agera skyndsamt i den här frågan då det är viktigt att stärka trafiksäkerheten, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I uppdraget har ingått att se över behovet av utökade eller skärpta krav på säkerheten för A-traktorer, exempelvis bälteskrav. Transportstyrelsen har också inom ramen för uppdraget tittat på reglerna kring hastighet. Transportstyrelsen har även haft i uppgift att samråda med Polismyndigheten under hela genomförandet av uppdraget. Polismyndigheten har också delgett ministern sina synpunkter.

Ministern finns tillgänglig för kommentarer till media via sin presskontakt nedan.

Presskontakt

Henrik Hall
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00