Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillför medel för att ESS ska kunna färdigställas 2027

Publicerad

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.

– För Sverige och svensk forskning skapar ESS förutsättningar att, i hård internationell konkurrens, vara en viktig spelare under kommande 40 år. ESS är en strategiskt viktig investering för svensk och europeisk forskning och möjliggör genombrott inom forskningsområden som energi, klimat och läkemedel, vilka i sin tur kan bidra till lösningar på våra stora samhällsutmaningar. Dessutom medför ESS arbetstillfällen och affärsmöjligheter för svenska företag samt stärkta möjligheter att attrahera spetskompetens till Sverige, säger utbildningsminister Mats Persson.

ESS har försenats på grund av tekniska utmaningar och covid-19-pandemin, vilket har lett till ökade kostnader. Det är angeläget att driva på arbetet så att ESS kan tas i drift så snart som möjligt så att forskare, näringslivet och samhället i stort ska kunna dra nytta av forskningsanläggningen. Regeringen föreslår därför att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor 2023. Tillskottet beräknas bli 569 miljoner kronor 2024 och 528 miljoner kronor 2025.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Laddar...