Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler regionala center mot arbetslivskriminalitet öppnas nästa år

Publicerad

Regeringen kommer under nästa år att fortsätta offensiven mot arbetslivskriminaliteten, som i några av sina allvarligaste former kan vara människohandel och människoexploatering med koppling till arbetsmarknaden. Arbetet med att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet kommer att fortsätta och flera nya center kommer att öppna. För genomförande av uppdraget med att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och samverka med andra myndigheter i dessa frågor får Arbetsmiljöverket 10 miljoner kronor under 2023. Totalt avsätter regeringen 35,5 miljoner kronor för uppdraget 2023.

Under 2023 kommer ytterligare fem nya regionala center mot arbetslivskriminalitet att öppna runt om i landet, utöver de två som redan har öppnats i Umeå och Göteborg. Centren ska fungera som ett nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

– Regeringen är fast besluten om att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten leder till utnyttjande av utsatta människor, snedvriden konkurrens och att offentliga medel riskerar att gå till kriminella. Fler regionala center mot arbetslivskriminalitet kommer att vara ett viktigt verktyg för att motverka detta, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Arbetsmiljöverket ska under nästa år betala ut 6,5 miljoner kronor till Polismyndigheten, 6 miljoner kronor till Skatteverket, 3 miljoner kronor vardera till Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket, 2 miljoner kronor vardera till Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten och Försäkringskassan samt 1 miljon kronor till Åklagarmyndigheten för genomförande av det myndighetsgemensamma uppdraget. Budgetsatsningen motsvarar de belopp som har avsatts för år 2022.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...