Hoppa till huvudinnehåll

Kommittén för teknologisk innovation och etik presenterar sitt betänkande

Publicerad

I dag, tisdagen den 13 december, lämnade Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) över sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet lyfter Komet fram att samverkan och nya innovativa arbetssätt inom förvaltningen kan leda till att myndigheterna blir effektivare i arbetet med att stötta företagen.

− Alla åtgärder som kan minska bördan för företagen är viktiga, så att tid och resurser frigörs. Företagen kan i stället fokusera på att utveckla verksamheten. I förlängningen kan det också bidra till miljö- och klimatomställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

− Redan år 2010 lade nuvarande regeringspartier fram förslag till riksdagen om ett nytt förvaltningspolitiskt mål som inkluderade en innovativ och samverkande statsförvaltning. Nu ser vi fram emot att ta del av betänkandet och förslagen om hur detta arbete kan utvecklas vidare, säger civilminister Erik Slottner.

En innovativ och samverkande förvaltning kan enligt Komet undanröja onödig byråkrati, förenkla människors och företags vardag och därmed lägga grunden för en ännu effektivare användning av skattebetalarnas pengar.

I betänkandet presenterar Komet fyra förslag för en ansvarsfull, innovativ och samverkande förvaltning. Dessa är:

  • En samverkansaccelerator för effektivare samarbete kring tvärsektoriella frågor
  • Stegvis utveckling av kommittéväsendet
  • Ett utvecklingsprogram inom Regeringskansliet för att öka förmågan till innovation, samverkan och helhetssyn  
  • Säkerställa ökad kunskap om ansvarsfull utveckling och införande av ny teknik

Komet har verkat sedan 2019 och arbetat brett med policyutveckling för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utveckling och spridning av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...