Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Långtidsarbetslösa ska prioriteras

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska i sin verksamhet prioritera arbetet med personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa för att dessa personer ska övergå till arbete eller utbildning. Myndigheten ska särskilt prioritera personer som varit utan arbete i mer än två år.

Alla som kan arbeta ska göra det. Arbetslinjen behöver återupprättas och långtidsarbetslösheten behöver minska. Särskilt bekymmersamt är att antalet personer som enligt Arbetsförmedlingen har varit utan arbete i två år eller mer är betydligt fler nu än före pandemin.

Arbetsförmedlingen ska redovisa måluppfyllelsen i myndighetens årsredovisning för 2023.

Arbetsförmedlingen har tidigare också fått två uppdrag som syftar till att minska långtidsarbetslösheten. Det ena uppdraget handlar om att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 februari 2023. Det andra uppdraget handlar om att minska långtidsarbeslösheten, bl.a. att fr.o.m. 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. Detta uppdrag ska redovisas senast den 15 mars 2023 och därefter årligen t.o.m. mars 2026.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson