Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Pål Jonson deltar vid möte i Bryssel om gemensamma försvarsinvesteringar

Publicerad

Den 8 december träffas flera av EU:s försvarsministrar för att bland annat diskutera ökade investeringars långsiktiga effekt på försvarsförmågan.

Försvarsminister Pål Jonson deltar i en panel tillsammans med Nederländernas försvarsminister Kajsa Ollongren och Greklands försvarsminister Nikólaos Panayotópoulos. Ministrarna kommer bland annat att diskutera möjligheter och begränsningar för gemensamma investeringar och upphandlingar.

– Sverige kommer som ordförande i EU ha ett stort engagemang för säkerhet och försvar. Det är av stor vikt att EU-initiativ på säkerhets- och försvarsområdet beaktar behovet av nära dialog och samarbete med strategiska partners, säger försvarsminister Pål Jonson.

På konferensen deltar även företrädare för den europeiska försvarsindustrin för att diskutera strategier för att tillgodose den ökade efterfrågan av försvarsmateriel och vad man kan lära av den nuvarande krisen.

Konferensen arrangeras av Europeiska försvarsbyrån, EDA, som stöder projekt inom det europeiska försvarssamarbetet och fungerar som forum åt de europeiska försvarsministerierna.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand