Polisens utryckningsfordon ska få visa trygghetsskapande ljus

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som innebär att polisen även i fortsättningen kan visa identifieringsljus från sina utryckningsfordon. Ljuset används i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och syftar till att signalera och synliggöra polisens närvaro.

– Det har visat sig att ljuset har goda effekter och nu gör vi det möjligt för polisen att använda sig av det mer permanent för att synas och skapa trygghet både vid stillastående och under färd, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Identifieringsljuset är ett fast, svagt, blått ljus som kan visas från de lyktor som ingår i larmanordningen på bilarnas tak. Det är ingen larmsignal och innebär inte att trafikanter måste förhålla sig till polisfordonet på något särskilt sätt.

Polismyndigheten har i en flerårig försöksverksamhet använt identifieringsljuset, till exempel vid stillastående i närheten av evenemang eller stora folksamlingar med positiva resultat. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört en undersökning av polisens användning av ljuset vid stillastående och då funnit positiva effekter med avseende på synlighet och trygghet.

Polisens användning av identifieringsljus har hittills varit möjlig genom Transportstyrelsens beslut om undantag från trafikförordningen. För att kunna använda ljuset permanent krävs att trafikförordningen ändras, vilket regeringen nu har beslutat om.

Ändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2023.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson