Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsätta övervaka utvecklingen av covid-19

Publicerad

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att fortsätta övervaka och prognosticera utvecklingen av covid-19 för att bibehålla en god beredskap. Regeringen avser även att inom kort ge myndigheten ett särskilt uppdrag att analysera konsekvenserna för Sveriges del med anledning av Kinas epidemiologiska situation avseende covid-19.

– Regeringen följer situationen med den ökande smittspridningen av covid-19 i Kina och det pågår en tät dialog mellan EU:s medlemsländer om detta. EU:s smittskyddsmyndighet och Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte finns epidemiologiska skäl att införa restriktioner för inresande från Kina. Förutsättningarna kan dock komma att ändras snabbt och regeringen är redo att agera vid behov, säger socialminister Jakob Forssmed.

Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för det hittills beslutade uppdraget bland annat bevaka den nationella testningen för coronaviruset, genomföra nationell mikrobiell övervakning av coronaviruset och dess varianter, se till att det finns kapacitet tillgänglig för sekvensering och annan analys av coronavirusets varianter samt genomföra studier och undersökningar för att öka kunskapen om viruset och dess spridning.

Vidare ska Folkhälsomyndigheten ge regionerna vägledning och rekommendationer för testning och smittspårning.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff