Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med över fyra miljarder kronor till central global miljö- och klimatfond

Publicerad

Sverige bidrar med över fyra miljarder kronor till den Globala miljöfonden (GEF). Det beslutade regeringen den 15 december. Det är den åttonde gången som fonden fylls på och Sverige är en av de största givarna tillsammans med Japan, Tyskland och USA. Genom fonden kan låg- och medelinkomstländer få stöd för klimat- och miljöinsatser.

”Utmaningarna på klimat- och miljöområdet är enorma. Sveriges stöd till Globala miljöfonden är viktigt och kommer bidra till våra gemensamma ansträngningar att hantera klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

Världen befinner sig i en tid präglad av flera parallella klimat- och miljökriser som accelererar i styrka. Det handlar om klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, livsmedelsosäkerhet och utarmning av världshaven. Det handlar också om ökade problem med hälsofarliga kemikalier, avfall, och luftföroreningar. Alla dessa problem har förstärkts av Covid-19-pandemin och en kraftigt försämrad socio-ekonomisk utveckling i flera låginkomstländer. Stora utmaningar återstår i arbetet med att uppnå Parisavtalet och Agenda 2030.

Den Globala miljöfonden (GEF) kommer ha en nyckelroll under de kommande åren för att möta de utmaningar som finns. Det här är åttonde gången som fonden fylls på och totalt uppgår det ökade stödet till ungefär 55 miljarder, varav Sverige bidrar med 4,128 miljarder. De ökade resurserna skapar förutsättningar för fonden att fortsätta vara en central aktör i det globala klimat- och miljöarbetet.

Sverige har, tillsammans med andra givare, framgångsrikt drivit att en ökad andel av de totala resurserna i påfyllnaden ska gå till skydd för biologisk mångfald. Sverige har också drivit att verksamheten ska ha ett ökat fokus på de minst utvecklade länderna och små önationer, länder som ofta drabbas väldigt hårt av klimatförändringarnas effekter.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Fakta

Gröna miljöfonden är finansiell mekanism för flera internationella konventioner på klimat- och miljöområdet, bland andra klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. 40 länder har gett stöd till Globala miljöfonden sedan starten 1991. Sverige är en av de största givarna i den åttonde påfyllnaden tillsammans med Japan, Tyskland och USA.